Ulcus cruris venosum

../../../_images/ulcus_cruris_venosum.jpg

Wat is een open been?

Een open been of “ulcus cruris” is een huiddefect aan het onderbeen. Deze wond is meestal grillig begrensd en bedekt met een geelbruin beslag of een korst. De wondbodem kan zwart zijn (afgestorven huid).

Hoe ontstaat een open been?

De oorzaak berust meestal op een verstoorde bloedsomloop: 5% in het slagadersysteem (arterieel), 90% in het adersysteem (veneus). Verreweg het meest komt het dus voor bij niet goed functionerende aderen. Voordat een open been ontstaat zijn er in de omgeving meestal al lange tijd afwijkingen aanwezig, zoals vochtophopingen om de enkels (Oedeem), spataderen (Varices) en bruine verkleuringen. Door het niet meer goed sluiten van de kleppen in de aderen wordt het bloed onvoldoende afgevoerd. Dit leidt tot een stagnatie van de bloedsomloop, waardoor stuwing van het bloed in de aderen en haarvaten optreedt. Hierdoor loopt de voeding van de weefsels groot gevaar. De huid wordt zeer kwetsbaar en er ontstaat gemakkelijk een zweer: een open been.

Wat zijn de verschijnselen van een open been?

De zweer, op basis van veneus vaatlijden, is meestal niet pijnlijk, maar kan wel sterk ruiken en veel vocht produceren. De open plekken bevinden zich in de regel rond of vlak boven de enkels en hebben een zeer slechte genezingstendens.

Hoe wordt de diagnose ‘open been’ gesteld?

Eerst wordt nagegaan welke vaatafwijking verantwoordelijk is voor het open been. Het voelen kloppen van de beenslagaderen en het meten van de bloeddruk daarin is vaak voldoende om een aanvoerstoornis in het slagaderlijk systeem uit te sluiten.

Een open been op basis van een afvoerstoornis in het aderlijk systeem is in de regel gemakkelijk als zodanig te herkennen. Soms is aanvullend onderzoek nodig. Met behulp van een Doppler-instrument kan worden onderzocht hoe uitgebreid de aderen beschadigd zijn. Om het effect van de klepbeschadiging op de druk in de aderen - en de daarmee samenhangende hoeveelheid vocht in de benen - na te gaan, kan plethysmografisch onderzoek (zie LRR) worden verricht. Soms is aanvullend röntgenologisch onderzoek nodig. Hierbij wordt dan een contrastvloeistof in de aderen gespoten, zodat deze zichtbaar worden.

Hoe wordt een open been behandeld?

De beste behandeling van een open been, gebaseerd op veneus vaatlijden, is d.m.v. ambulante compressietherapie. Dit is het - meestal poliklinisch - aanleggen van speciale drukverbanden. De druk van de aangelegde zwachtels is om de enkel het hoogst en neemt naar de knie geleidelijk af. Op die manier wordt het terugvallen van het bloed tegengegaan en wordt tijdens het lopen door de kuitspier het bloed naar boven gepompt. Het verband heeft de beste werking als de kuitspieren worden gebruikt, dus lopen is belangrijk. Langdurig rusten, met het been op een stoel of in een bed, zoals dat vroeger gebeurde, is dus niet juist!

Het belangrijkste doel van deze behandeling is het bevorderen van de bloedafvoer vanuit het been naar het hart. Daardoor zal de voeding in het onderbeen verbeteren en de open wond dichtgaan. Tijdens de behandeling wordt de kleur weer normaal rood. De gezonde huid groeit vanuit de randen en soms ook vanuit de bodem weer aan. De totale duur van de verbandbehandeling varieert van enkele weken tot vele maanden. Slechts in uitzonderingsgevallen komt het tot een ziekenhuisopname. Bijvoorbeeld als het open been na enkele maanden behandeling nog niet is genezen.

Het sluitstuk van de behandeling van een open been, veroorzaakt door een afvloedstoornis, vormt het dragen van Therapeutisch Elastische Kousen. Het doel is nieuwe open wonden te voorkomen. De kousen moeten blijvend worden gedragen.

Wat kunt u zelf doen om een open been te voorkomen?

(Zie: Wat kunt u zelf tegen spataderen doen?) Alle maatregelen - bedoeld om vochtophoping en het zware, vermoeide gevoel in de benen te voorkomen - gelden ook in het geval van een open been. Desondanks blijft het mogelijk dat er in de toekomst toch weer een open been ontstaat. De werkelijke oorzaak, het niet sluiten van de kleppen in de aderen, is vaak niet te verhelpen.

Wat zijn de vooruitzichten bij een open been?

Een open been met als oorzaak een afvloedstoornis, is in het algemeen geen levensbedreigende ziekte. Wel geeft het veel beperkingen. Een open been zal gemakkelijk weer optreden als er niets gedaan wordt ter verbetering van de bloedafvoer en dus oedeemvorming in het been. Soms kan door een spataderoperatie de voedingstoestand grotendeels hersteld worden. Maar vrijwel altijd moet men blijvend Therapeutisch Elastische Kousen dragen.

Voor meer informatie of vragen of voor het maken van een afspraak, neem Contact met ons op.