Trombose

../../../_images/trombose.jpg

Wat is trombose?

Onder trombose verstaat men de vorming van een bloedstolsel uit de bestanddelen van stromend bloed. Deze bloedprop wordt een trombus genoemd. Dit kan gebeuren in de aderen, de slagaderen en in het hart. Meestal komt het voor in een dieper gelegen ader, ook wel diep veneuze trombose (DVT) genoemd. Trombose in een oppervlakkige ader wordt aderontsteking of tromboflebitis genoemd.

Hoe ontstaat diep veneuze trombose?

Veranderingen van de vaatwand, veranderingen in de bloedstroom (vertraging of wervelingen) en veranderingen in de bloedsamenstelling zijn de belangrijkste factoren die, afzonderlijk of in combinatie, tot stolselvorming kunnen leiden. Maar ook erfelijke factoren, roken en bepaalde medicijnen kunnen een verhoogde kans op diep veneuze trombose geven.

Wat zijn de verschijnselen van diep veneuze trombose?

Diep veneuze trombose kan onopgemerkt blijven, er zijn dan geen duidelijke symptomen. Bij uitgebreidere afwijkingen ontstaat vaak zwelling (Oedeem). Bij een afsluiting van de kuitaderen zullen het onderbeen en de voet dik worden. Bij een hogere afsluiting zal het hele been opzwellen. In het ernstigste geval van een totale veneuze afvloedbelemmering van het been kan donkerblauwe verkleuring en ernstige pijn optreden. Dit kan, onbehandeld, leiden tot afsterven van het been!

Hoe wordt de diagnose diep veneuze trombose gesteld?

Het stellen van de diagnose DVT op grond van alleen symptomen als oedeem en pijn kan onbetrouwbaar zijn. Aanvullend onderzoek in de vorm van LRR of Doppleronderzoek (zie aldaar) is altijd nodig. In de meeste gevallen (89%) is er sprake van een kuit-ader trombose. Deze is niet goed met Doppleronderzoek op te sporen. De gouden standaard is flebografie. Hierbij wordt een contrastvloeistof in de aderen gespoten, zodat de plaats van verstopping zichtbaar wordt. Eventueel kan men onderzoeken met radioactieve isotopen.

Wat zijn de gevolgen van diep veneuze trombose?

De belangrijkste directe complicatie van DVT is het optreden van een longembolie. Hierbij raakt een bloedstolsel los en wordt via de bloedbaan naar de longen versleept. Daar raken de bloedvaten deels of geheel verstopt met als gevolg een longinfarct of nog erger: de dood. Op lange termijn kan DVT ook belangrijke gevolgen hebben zoals een posttrombotisch syndroom.

Wat is het posttrombotisch syndroom?

Na het doormaken van een diep veneuze trombose bestaat er kans op een complicatie: het posttrombotisch syndroom (PTS). De symptomen variëren in ernst van bruine verkleuring van de huid, vochtophoping, spataderen (Varices) tot een open been (Ulcus cruris venosum). Dit treedt vrijwel altijd op binnen 2 jaar na de veneuze trombose. De kans op PTS is vrij groot (60%) maar kan sterk worden verkleind (tot ca 25%) door direct na de diagnose DVT gedurende de twee daarop volgende jaren Therapeutisch Elastische Kousen te dragen.

Wat is reizigerstrombose?

Reizigerstrombose kan ontstaan wanneer men lange tijd niet of nauwelijks beweegt, bijvoorbeeld tijdens een lange reis met vliegtuig, trein, bus of auto. Tijdens bewegen wordt de bloedafvoer richting hart bevorderd door de pompwerking van kuit- en voetspieren. Bij lang zitten wordt de afvloed van bloed trager en kunnen aderen worden afgekneld. Hierdoor kan dan een bloedstolsel ontstaan.

Hoe voorkom ik reizigerstrombose?

Een zeer effectieve maatregel tegen reizigerstrombose is het ondersteunen van de beenvaten gedurende de reis door middel van Therapeutisch Elastische Kousen. De kous geeft druk op de vaten en verhoogt daardoor de stroomsnelheid van het bloed. Tevens is het aan te raden om tijdens de reis oefeningen met uw voeten te doen en wanneer dat kan even een stukje te gaan wandelen. Ga niet zitten met de benen over elkaar geslagen. Draag lekker zittende, niet knellende kleding en drink voldoende. Drink geen alcohol omdat dit vocht aan het lichaam onttrekt.

Voor meer informatie of vragen of voor het maken van een afspraak, neem Contact met ons op.