Oedeem

../../../_images/oedeem.jpg

Belangrijk om te weten

Oedeem is geen medische indicatie. Oedeem is een gevolg van een aandoening. Vaak zien wij verwijzingen van artsen met als medische indicatie: Oedeem. Dit kan eigenlijk niet. Oedeem is wel wat er te zien is, maar dit komt ergens vandaan. Met andere woorden ‘Oedeem heeft een oorzaak’. Juist die oorzaak is de medische indicatie.

Wat is oedeem

Oedeem is een ophoping van een teveel aan vocht in een lichaamsdeel. Door het vasthouden van vocht zwelt het lichaamsdeel op. Plaatsen waar oedeem vaak ontstaat zijn voeten, enkels en onderbenen.

Voor informatie over ophoping van vetcellen zie Lipoedeem

Oorzaken van oedeem

Oedeem kan veel verschillende oorzaken hebben. Het ontstaat doordat er meer aanvoer van vocht is dan dat er afvoer is. Zoals bovenaan al aangegeven, oedeem is een symptoom of gevolg van iets. Een aantal aandoeningen waarbij oedeem een gevolg kan zijn:

Wat kan er gedaan worden tegen oedeem?

Er zijn verschillende manieren om oedeem te behandelen. Er kan gezwachteld worden. Dit is echter vaak voor een korte periode wel een oplossing, maar niet voor de lange termijn, omdat dit de zelfredzaamheid en zelfstandigheid behoorlijk aantast. Vaak kan er na een korte periode van zwachtelen overgegaan worden tot het dragen van Therapeutisch Elastische Kousen.

Indien zwachtelen helemaal geen optie is, wanneer dit zeer langdurig moet of wanneer Therapeutisch Elastische Kousen geen adequate oplossing bieden, kunnen er overige Compressie hulpmiddelen aangemeten worden.

Voor meer informatie of vragen of voor het maken van een afspraak, neem Contact met ons op.