Chronische veneuze insufficiëntie

../../../_images/bloedcirculatie.jpg

Wat is chronische veneuze insufficiëntie (CVI)

In staande en zittende positie moet het bloed in de aderen, tegen de zwaartekracht in, naar boven worden gepompt. Dit gebeurt voornamelijk door de spieren van de kuit. Lopen is daarom uitstekend, maar lang zitten en staan is slecht voor de bloedafvoer door de aderen. In de aderen zijn kleppen aanwezig die het terugstromen van het bloed naar de voeten verhinderen. Als deze kleppen niet meer goed afsluiten, stroomt het bloed gemakkelijk terug, waardoor de druk in de aderen en haarvaten toeneemt. Een vroeger doorgemaakte verstopping van de aderen (Trombose) vormt de belangrijkste oorzaak van het niet meer goed sluiten van de kleppen. CVI is het ziektebeeld wat gaat over deze blijvende (chronische) stoornissen in de afvoerende aderen (venen). Kleppen in de aderen die eenmaal kapot zijn, kunnen niet meer worden hersteld. Het gebrekkig functioneren van de kleppen in het adersysteem heet insufficiëntie.

../../../_images/cvi.jpg

De verschijnselen van CVI

Een moe, zwaar gevoel in de benen is vaak het eerste verschijnsel van een afvloedstoornis in de bloedvaten. In de loop van de dag worden de enkels dikker door vochtophoping (Oedeem). Na verloop van tijd worden uitgezette adertjes en spatadertjes zichtbaar. Er kunnen bruine verkleuringen, eczeemplekken en ook onderhuidse verhardingen optreden en als eindstadium kan een open been (het veneuze Ulcus cruris venosum) ontstaan.

De behandeling van CVI

De behandeling van CVI is gericht op het herstellen van de normale bloed- en vochtafvoer. Vrijwel altijd zullen Therapeutisch Elastische Kousen worden voorgeschreven, omdat de druk die deze kousen geven helpen het bloed en afvalstoffen terug te stuwen naar het hart en vochtophoping in de benen voorkomen. In sommige gevallen (Varices ofwel spataderen) kan chirurgisch ingrijpen (sclerocompressie en het dragen van elastische kousen) de aangewezen behandeling zijn.

Schematische voorstelling van de ontwikkeling van een CVI

[line width=0.2mm,>=latex]

% style
\tikzstyle{c}=[align=center,scale=1.25,rectangle,draw]
\tikzstyle{t0}=[c,minimum width=14cm,minimum height=0.75cm]
\tikzstyle{t1}=[c,minimum width=2.5cm,minimum height=1.25cm]
\tikzstyle{t2}=[t1]

% tier 0
\node[t0] (cvi) at (0,0) {Chronische veneuze insufficiëntie};

% tier 1
\node[t1] (vc) [above=2.5cm of cvi.west,anchor=west] {Varicosis};
\node[t1] (tbb) [right=1.35cm of vc] {Tromboflebitis};
\node[t1] (pki) [right=1.35cm of tbb] {Primaire klep\\insufficiëntie};
\node[t1] (tb) [above=2.5cm of cvi.east,anchor=east] {Trombose};
\draw[->] (vc) -- (vc |- cvi.north);
\draw[->] (tbb) -- (tbb |- cvi.north);
\draw[->] (pki) -- (pki |- cvi.north);
\draw[->] (tb) -- (tb |- cvi.north);

% tier 2
\node[t2,minimum width=6.5cm] (opv) [above=2.5cm of vc.west,anchor=west]
	{Oppervlakkige venen};
\node[t2] (pfv) [above=2.5cm of pki.center,anchor=center] {Perforerende venen};
\node[t2] (dpv) [above=2.5cm of tb.east,anchor=east] {Diepe venen};
\draw[<-] (vc) -- (vc |- opv.south);
\draw[<-] (tbb) -- (tbb |- opv.south);
\draw[->] (pfv) -- (pki);
\draw[->] (dpv) -- (tb);

Widmer gradaties

Op grond van klinisch waarneembare symptomatologie heeft Widmer een indeling gemaakt in gradaties van ernst van CVI. Hoewel deze indeling slechts een eerste indruk geeft van de ernst van de CVI zal zij bewust of onbewust door veel clinici toegepast worden.

Widmer I:

 • Corona flebectatica paraplantaris
 • Oedeem (subklinisch)

Widmer II:

 • Oedeem (klinisch)
 • Pigmentverschuivingen
 • Atrofie blanche
 • Dermato- et liposclerosis

Widmer III:

 • Ulcus cruris c.q. status na ulcus cruris

Klinische symptomen

Bij het onderzoek van een veneuze vaatpatiënt zullen de volgende klinische symptomen zich kunnen manifesteren:

 • pitting oedeem
 • stuwingserytheem
 • corona flebectatica paraplantaris
 • pigmentatie
 • atrofie blanche
 • venectasieen
 • Varices
 • eczema cruris
 • blow-outs
 • Ulcus cruris venosum

Voor meer informatie of vragen of voor het maken van een afspraak, neem Contact met ons op.