Spondylolisthese

../../../_images/spondylolisthese.jpg

Bij deze aandoening zal de patiënt veelal in behandeling zijn bij een specialist. Deze schrijft de hulpmiddelen voor. U kunt er bijvoorbeeld postoperatief mee te maken krijgen.

Wat is Spondylolisthese? Het is een verschuiving van een wervel. Door de lithese kan een vernauwing van het spinaal kanaal ontstaan, een spinale kanaalstenose.

Aanbevolen hulpmiddelen

Een Stijve Halskraag van kunststof die de beweging van het hoofd zo veel mogelijk beperken tijdens een kortere of langere periode van immobilisatie. Er zijn ook halskragen die voor een goede drukverdeling zorgen ter hoogte van het os occipitale. Die worden toegepast bij langdurige bedlegerigheid. De halskragen kunnen worden uitgebreid met een achter- en voorschaal om het occipitaal en de kin te ondersteunen. Of een voorhoofdsband die de beweging van het hoofd nog verder beperkt.

Voor meer informatie of vragen of voor het bestellen van een product of het maken van een afspraak, neem Contact met ons op.